skip to Main Content

KLOAKSERVICE ÅRHUS

Du søger måske en kloakservice i Århus eller en autoriseret kloakmester i Århus. På denne side har vi samlet alle kloakmestre i Århus, som er godkendt efter vores byggemærke. Det betyder, at du trygt kan lade et af disse firmaer stå for dit kloakarbejde i Århus. Klik på en kloakmester for at hente mere information om virksomheden:

Hvilke opgaver kan en kloakservice i Århus hjælpe med?

En kloakmester i Århus udfører opgaver i Århus og omegn. Det vil sige Århus C, Århus N, Århus V, Århus Ø. Åbyhøj, Brabrand, Risskov, Viby J, Egå og Højbjerg. Nogle kloakservice Århus er mobile nok til at tage sig af opgaver i byer længere væk, som fx Odder.

En kloakmester kommer ofte ud til dig uden egentlig at vide, hvad problemet er. I og med kloaken er en skjult installation, er det svært for dig som husejer at vide, hvad der er galt. Du ved ofte kun, at det lugter grimt, eller at noget er stoppet til. En kloakservice Århus kommer altid med en stor bil og rensningsudstyr, således han/hun med sikkerhed kan løse opgaven. Det kan være små opgaver til store opgaver som fx etablering af drænanlæg.

Opgaverne varierer meget, men du kan altid få løst dit kloakarbejde  i Århus.

Herunder ses en liste af de mest gængse opgaver for en kloakmester i Århus:

 • Slamsugning
 • Rottesikring
 • Udskiftning af gamle kloakrør
 • Højtryksspuling
 • Faskine
 • Tv-inspektion
 • Afløb
 • Strømpeforing
 • Reparationer
 • Kloakering
 • Omfangsdræn

En kloakservice Århus kan hurtigt finde ud af, hvad problemet er i dit hjem. Der findes også kloakservice med døgnvagt i Århus. Så hvis du skulle få problemer om natten, kan du stadig få hjælp.

Arbejdet for en autoriseret kloakmester i Århus

En autoriseret kloakmester i Århus er uddannet kloakmester. Det betyder, at personen har opnået en bred teoretisk og praktisk viden via kurser eller en uddannelse. Efter personen har gennemført kurserne, kan man søge om autorisation hos Sikkerhedsstyrelsen.

En kloakservice Århus har styr på alt inden for drift, vedligeholdelse af rørsystemer, ledningsarbejde og rørtyper. Du skal derfor ikke være bekymret for, om han/hun gør arbejdet korrekt. En kloakmester har også en bred viden om den pågældende lovgivning og de gældende standarder på feltet.

Århus by og kloakering i Århus

Århus er Danmarks næststørste og næstældste by. Det siges, at byen blev etableret i det 8. århundrede. Det var fra starten af en meget populær by, fordi den lå beskyttet ved Åby og Brabrand søen. Til at starte med var Århus en vikingeby, og man havde bygget et skjold rundt om byen. I området inden for volden foregik al handel.

Århus har dog ikke altid landets næststørste by. I år 1800 var den Jyllands tredjestørste by (overgået af Randers og Aalborg), men i midten af 1800-tallet nåede den positionen som Jyllands største by. Industrialiseringen begyndte hurtigt at tage fart og i forbindelse med det, blev Aarhus en anerkendt uddannelsesby.

For storbyer er kloaknettet ekstra vigtigt. Det er en omfattende del, som bare skal spille 100%. Når der bor så mange samlet, er infrastrukturen afgørende.

I Århus vil man gerne have separeret spildevand og regnvand. Dette er selvfølgelig et meget omfattende projekt, der kommer til at tage lang tid. Idag har Århus kommune det, man kalder for fælleskloakering. Det vil sige at regn- og spildevand

løber i de samme systemer, når de rammer renseanlægget.

Formålet med projektet er at få dem lagt i hvert sit system (spildevandet ledes til renseanlægget, og regnvandet ledes til vandløb, søer og havet), da det blandt andet reducere risikoen for oversvømmelser. Derudover er der også andre fordele ved separatkloakering:

 • Man opnår bedre rensning og en forbedret drift hos renseanlæggene, fordi regnvandet ikke længere belaster anlæggene. Regnvandet bliver nu ført direkte hen til vandløb, søer og havet.
 • Mindsker behovet for at pumpe vand til renseanlæggene
 • Forbedrer hygiejnen

Det lyder selvfølgelig super godt. Men husejeren eller dig der bor i lejlighed, medfører det udgifter til en kloakservice i Århus. Aarhus Vand betaler selv for at etablere en ny kloak i vejen. Men du skal stadig betale for det arbejde, der skal gøres på din egen grund. Det omfatter blandt andet tilslutning af nye stik og ændringer i toilet, køkken og bad.

Du kan holde dig opdateret med separatkloakering herinde. Det er en god ide at have styr på, hvornår etablering af separatkloakering begynder i dit område.

Hvorfor vælge en professionel kloakservice?

Det anbefales på ingen måde at fikse sine egne skjulte installationer eller sit kloaksystem. Det kan ikke sammenlignes med andre gør-det-selv opgaver som fx maling af vægge. Hvis du fejler dit kloakarbejde, giver det store problemer i hele huset. Er der et rør der går i stykker, kan det have konsekvenser for resten af installationerne.

Fagfolk, eksempelvis en autoriseret kloakmester Århus, har uddannet sig i kloaksystemer, og er certificeret af Sikkerhedsstyrelsen. Du kan være helt sikker på, at personen udfører arbejdet korrekt. Og hvis en kloakservice Århus også er godkendt efter byggemærket, kan du roligt overlade opgaven videre.

Der er en vis tryghed ved at betale sig fra opgaver, man ikke selv har ekspertise til at udføre. Når det lige netop handler om kloakarbejde, kan det ikke betale sig at gå igang selv.

Hvorfor er din kloak vigtig?

Selvom mange afskyr kloaken og forbinder den med skidt, snavs, urenheder og andet snav, så er den bare rigtig vigtig for alle boligejere. Din kloak sørger for, at ejendommens spildevand og regnvand føres væk. Det lyder måske ikke af meget, men du vil få store problemer, hvis din kloak ikke fungerer ordentligt.

Kloaken påvirker sundheden, hygiejnen og dit spildevand. Hvis der er problemer med kloaken, finder du ret hurtigt ud af det. Det kan for eksempel ses ved, at der lugter dårligt fra et afløb. Det kan også lugte dårligt fra din kælder, eller du kan stå over for skimmelsvamp. Hvis du har været i udlandet og i storbyer, er du sikkert før kommet forbi et sted, der har lugtet helt forfærdeligt at kloak. Og det er fordi, disse steder ikke har vedligeholdt deres kloaksystem. I Danmark er vi generelt rigtig gode til at holde vores systemer vedlige, men dette skyldes også, at vi i Danmark gør en stor indsats inden for området.

Hvis vi skal gå lidt mere i dybden med kloaksystemet. Så er en kloak (set ud fra byplanlægning) et lukket afløbsrør, som sørger for henholdsvis at tilføre og bortlede spildevand. Med spildevand menes der både nedbørsvand (det vand der kommer fra tagrenderne, når det regner) og affald (både flydende affald, som fx iste eller det vand du bruger, når du er i bad. Men det gælder også halvflydende affald, som fx mad affald, toiletpapir og eskrementer). Kloaksystemet er selvfølgelig opbygget således, at affald ikke blandes sammen med spildevand.

Så selvom kloakrør og kloaken er en af ejendommens skjulte installationer, er den meget vigtig. Vi anbefaler, at du får et overblik over dine skjulte installationer. Du kan hente tegninger over dit hus herinde: https://www.weblager.dk/

Særligt huse bygget før 1970 har det med at give problemer, fordi kælderområdet og terrændækket blev udført på måder, der ikke var ret gode til at afvise fugt. Og hvis først du får fugtproblemer, kan det ikke kun ses på ejendommen. Du kan også få rotter.

Dækker forsikringen for kloakservice i Århus?

Da kloaken er en skjult installation, fristes man til at tro, at forsikringen dækker omkostningerne ved at få fikset sin kloak. Ofte dækker din forsikring dog ikke skader i ejendommens skjulte installationer. Her er det ofte nødvendigt at tegne en tillægsforsikring til din husforsikring. Men det kan godt være, du er dækket ind. Tjek din police, så du kan få svar på spørgsmålet.

Hvis dine rør eller kabler er lukket inde eller støbt i en konstruktion, dækker forsikringen af skjulte rør og kabler oftest. Dine stikledninger (udvendige ledninger der ligger uden for husets fundament) dækkes af forsikringen for stikledninger. Stikledninger omfatter kloaknettet, el, vand og fjernvarme rør. Hvis din kloak har udløst rotter, dækker forsikringen af og til. Det er dit ansvar at få udryddet rotterne, så sørg for at melde det til kommunen.

Overordnet set dækkes skader opstået på grund af manglende vedligeholdelse, sjældent. Dit forsikringsselskab kan hurtigt give dig svar på, om dit kloakarbejde er dækket af forsikringen. Det er altid en individuel vurderingssag. Men du kan altid finde den billigste og bedste kloakservice Århus her på siden.